I.Valerjans dzimis 1960.gadā Latvijas PSR Balvu rajona Vecumu c/p  Kozīnes ciemā.. 

    Mācījies Krievmalas un Viļakas pamatskolās un Cēsu Meža skolā; vidusskolu beidzis Ogrē. 

    Studējis LVU Filoloģijas fakultātē žurnālistiku (1978. - 1983.g.) un LU Filoloģijas fakultātes maģistratūrā dialektoloģiju (1992. - 1995. g.). 

    Strādājis Jelgavas laikrakstā “Darba Uzvara”, žurnālā “Horizonts”, bijis Vissavienības (Maskavā) avīzes “Gudok” personīgais  korespondents Baltijas republikās. 1992. gada janvārī atjaunojis un līdz 1996.gadam vadījis laikrakstu “Latvijas Dzelzceļnieks”. No 1996. līdz 2008. gadam izdevis un rediģējis laikrakstu “Olaines Avīze”. 

     Šobrīd atgriezies pie valodniecības un žurnālistikā darbojas  freelance.

     Rakstījis  stāstus un lugas, kuras iestudētas Jelgavas teātrī (“Krīt gar zemi, mati gaisā”, 1995.g.) un Vilces amatierteātrī (“Sārts”, 2001.g.).   

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .